Aicher Ambulanz Alaaf!

"In da Tram, da gibt's koa Sünd'" - entsprechend ausgelassen feierten wir in unserem Faschings-Bluelight Express!